×

شرکت کارا وب گستر سگال

1 مشاوره رایگان
3 09186454537
طراحی ایده های شما در بستر وب

ساعات کاری شرکت :

شنبه تا چهارشنبه 9 صبح تا 16

ویژگیهای بارز سیستم مدیریت آموزشی

1. کنترل دسترسی ها متنوع و منعطف براساس نقش ها
2. تعریف نقش های پیشفرض دانشجو، استاد، مربی، مدیر
3. تعریف پروفایل (معرفی، سوابق، فایل رزومه و ...) برای نقش های پیشفرض (دانش آموزان و دانشجویان، دبیران و اساتید، مدیران و پرسنل)
4. تعریف پنل اختصاصی والدین در صورت نیاز
5. تعریف هرآنچه هر نقش باید به آن دسترسی داشته باشد یا نداشته باشد به صورت جزئی

- امکان افزودن مفهوم پایه یا سطح )مثال: پایه اول، پایه دوم و ...(
- امکان افزودن رشتههای مختلف )مثال: رشته ریاضی، علوم تجربی و...(
- امکان افزودن نوع واحد )مانند تئوری، عملی و ...( و محاسبه هزینهها بر اساس هزینه هر نوع
- امکان افزودن بینهایت ستون نمره با ضرایب مختلف )مانند نمره مستمر، میانترم، پایانترم و...(
- امکان افزودن و مدیریت ترم یا نیمسال تحصیلی
- امکان افزودن بینهایت درس با نوع واحدهای مختلف با ضرایب مختلف
- امکان مدیریت کلاسها با ظرفیتهای مختلف

- امکان افزودن مدرسین با تعیین نام کاربری و رمز عبور جهت لاگین به پنل مدرسین
- امکان بارگذاری مدرسین از فایل اکسل
- امکان چاپ ابلاغ )برنامه هفتگی( مدرسین
- امکان جستجوی مدرسین با معیارهای مختلف
- امکان نظرسنجی از مدرسین در پایان هر ترم
- امکان اجباری یا اختیاری کردن نظرسنجی برای دانشجویان
- ثبت نتایج نظرسنجی در پروفایل هر مدرس
امکانات بخش دانشجو
- امکان افزودن بینهایت دانشجو با صفات کامل
- امکان تعیین نام کاربری و رمز عبور جهت ورود به پنل کاربران
- امکان بارگذاری کاربران از فایل اکسل
- امکان تعیین تاریخ انقضا برای اکانتها
- امکان چاپ کارت عضویت
- امکان تعیین رمز عبور برای والدین جهت ورود به پنل والدین
- امکان ویرایش خروجیها قبل از چاپ

- امکان تعریف دورهها با ویژگیهای کامل
- امکان محدود کردن دورهها به رشتههای خاص
- امکان تعریف ضرایب متفاوت برای ستون نمرات در هر دوره
- امکان محدود کردن انتخاب دورهها به جنسیت خاص
- امکان اجازه درج نمره توصیفی
- امکان محدود کردن ظرفیت دوره
- امکان درج روزها و ساعات تشکیل دوره
- امکان درج زمان و مکان برگزاری آزمون جهت نمایش در کارت ورود به جلسه

- امکان انتخاب واحد توسط مدیریت یا توسط خود دانشجو )به شرط فعال کردن این امکان(
- امکان چاپ لیست حضور و غیاب خام با امکان ویرایش قبل از چاپ
- امکان حضور و غیاب آنلاین توسط مدرس و مدیران
- امکان چاپ حضور و غیابهای انجام شده
- امکان درج نکات انضباطی و ... در هر جلسه هنگام حضور و غیاب
- امکان مشاهده و چاپ عکس دانشجو هنگام در لیست حضور و غیاب
- امکان حذف آموزشی دانشجو و درج نوع حذف )اضطراری

- امکان درج سریع نمرات مربوط به ستونهای مختلف
- امکان درج وضعیت نمره )نهایی، موقت، ناتمام( و وضعیت حضور در امتحان
- امکان چاپ نمرات
- امکان مشاهده و چاپ کارنامه دانشجویان
- امکان صدور گواهی پایاندوره
- امکان فعال کردن یا غیرفعال کردن اجازه ثبت اعتراض توسط دانشجویان
- امکان پاسخگویی به اعتراض در پنل مدرسین
- امکان مشاهده کارنامه دانشجویان با کلیک روی کد کاربری آنها

- امکان درج سریع شماره صندلیها در آزمون و مشاهده در پنل دانشجو
- امکان چاپ شماره صندلیها جهت اتصال در ورودی محل برگزاری آزمون
- امکان چاپ صورتجلسه حضور در امتحان همراه با عکس دانشجو
- امکان چاپ صورتجلسه برگزاری امتحان جهت امضای برگزارکنندگان
- امکان چاپ کارت ورود به جلسه در پنل دانشجو همراه با جزئیات امتحان هر درس

- مدیریت کامل بر امور مالی
- امکان افزودن هزینههای جانبی )شهریه ثابت، بیمه و ...( به حساب اعتباری دانشجو
- امکان ثبت واریزیهای نقدی دانشجویان
- امکان مشاهده واریزهای آنلاین
- امکان مشاهده خلاصه وضعیت مالی دانشجو توسط مدیر و خود دانشجو و والدین
- امکان تعیین نرخهای مختلف برای هر نوع واحد در ترمهای مختلف
- امکان واریز آنلاین توسط دانشجو و والد از طریق درگاههای مهم بانکی

- امکان تعریف مدیران مختلف با سطوح دسترسی مختلف
- مثال: تعریف مدیر امور مالی، مدیر آموزش، مدیر کل و ...
- امکان ورود هر مدیر به طور مجزا و دسترسی به منوهای تعیین شده
- امکان فعال و غیرفعال کردن مدیران
- امکان تعیین مدیرانی با قابلیت ارسال و دریافت پیغام خصوصی
- امکان ارسال پیامک از طرف مدیری که اجازه لازم به او داده شده و مدیر کل

امکان کنترل جزئیترین موارد سیستم در بخش
امکان فعال و غیرفعال کردن ثبت نام توسط دانشجو
امکان فعال و غیرفعال کردن ویرایش پروفایل
امکان نمایش یا عدم نمایش دکمه های مختلف در پنل مدیریت
امکان ورود اطلاعات پنل پیامک و اتصال آسان به پنل

بالا